Problem

Bezpieczeństwo informacji zapisanych na dysku twardym (dane finansowe i księgowe, raporty sprzedaży, kartoteki klientów i pracowników, informacje o rynku i produktach) może być w każdej chwili zagrożone a Twoja pozycja na rynku może ulec osłabiona gdy dostaną się one w niepowołane ręce.

Przywracanie systemu czy naprawa dysku twardego przez firmy zewnętrzne, odsprzedaż dysku, czy wyrzucenie go może narazić Cię na to, że ktoś będzie miał dostęp do wszystkich Twoich danych jakie posiadałeś na dysku, nawet wtedy, gdy wcześniej dane były usuwane, nadpisywane czy poddawane formatowaniu.

Rozwiązanie

Jedymy skutecznym narzędziem jest poddanie dysku procesowi demagnetyzacji. Demagnetyzacja polega na bezpowrotnym skasowaniu zapisanych informacji demagnetyzerem. Nośnik zostają poddane silnemu impulsowi magnetycznemu. Impuls ten niszczy wszystkie zapisy, które dokonane są w warstwie magnetycznej nośnika. Po przeprowadzeniu demagnetyzacji, dane zostają bezpowrotnie utracone.

Używanie tradycyjnych narzędzi do wymazywania daje tylko fałszywe poczucie bezpieczeństwa, że informacje są usunięte na trwałe. Chociaż skorzystanie z usługi demagnetyzacji pozbawia użytkownika dysku możliwości dalszej na nim pracy, to jednak koszt wymiany dysków nie można porównywać z kosztami ewentualnego przecieku danych do osób trzecich.

Zadzwoń lub napisz i dowiedz się więcej:

tel. (+48) 608 020 430
biuro@demagnetyzery.pl